ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Συνεργασία Ζ GROUP – Τράπεζας Πειραιώς

 

Χρηματοδότηση Παρεμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης

Η Z GROUP στα πλαίσια της διαρκούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Πελάτες της παρουσιάζει τη συνεργασία της με την Τράπεζα Πειραιώς, όσον αφορά σε Έργα Παραγωγής Ενέργειας καθώς και Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας που εντάσσονται στα Προγράμματα Επιδότησης.

Στα πλαίσια της συνεργασίας παρέχεται στους Πελάτες της Z GROUP η δυνατότητα Χρηματοδότησης σε ποσοστό έως και 100% και ταυτόχρονα χωρίς εξασφαλίσεις. Στόχος είναι η προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων, η μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσης, καθώς και η επίτευξη των ευνοϊκότερων όρων για τους Πελάτες της Z GROUP .

Η υλοποίηση των Παρεμβάσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας μπορεί πλέον να υλοποιηθεί με Μηδενικό αρχικό κεφάλαιο και ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Προϋπόθεση για την ένταξη στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Z GROUP – Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί η συμβατότητα του Οικονομικού Προφίλ του πελάτη με τις παραδοχές του τραπεζικού συστήματος.
Η χρηματοδότηση από την Τράπεζα Πειραιώς επιτυγχάνεται μέσω του Χρηματοδοτικού Προγράμματος της Z GROUP και αφορά στα έργα που μελετά και κατασκευάζει η Z GROUP.

Χρηματοδοτούμενες Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης καλύπτει σχεδόν το σύνολο των Ενεργειακών Παρεμβάσεων στους τομείς της Παραγωγής και Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Αναλυτικότερα, χρηματοδοτούνται οι εξής δράσεις:

Αγορά & Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων – Χρηματοδότηση έως 100%

Η χρηματοδότηση αφορά στην εγκατάσταση συστημάτων αυτοκατανάλωσης (αυτόνομα συστήματα) και συστημάτων αυτοκατανάλωσης με συμψηφισμό ενέργειας (Net Metering).

Επιπλέον Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

 • εγκατάσταση μικρού βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων (της τάξης των 2-10 ατόμων)
 • εγκατάσταση συστήματος επαναχρησιμοποίησης νερού και αξιοποίησης βρόχινου νερού
 • εγκατάσταση μικρών μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού & θερμότητας
 • εγκατάσταση κυψελών καυσίμου
 • αγορά Πράσινων Συσκευών υψηλής ενεργειακής κλάσης
 • αγορά «Πράσινων» Μέσων Μεταφοράς

Βελτίωση κατοικίας μέσω πράσινων τεχνικών παρεμβάσεων & συστημάτων ΑΠΕ

 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος
 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης δώματος με πολυστερίνη
 • Ταυτόχρονη διασφάλιση υγρομόνωσης
 • Θερμοπρόσοψη
 • Tοποθέτηση θερμομονωτικών κουφωμάτων (πλαίσιο, υαλοπίνακες)
 • Χρήση ψυχρών βαφών στο κέλυφος
 • Tοποθέτηση ηλιοπροστατευτικού εξοπλισμού (εξωτερικά μόνιμα σκίαστρα, τέντες, περσίδες, αντιηλιακές μεμβράνες υαλοπινάκων)
 • Κατασκευή πράσινης στέγης στο δώμα του κτιρίου (φυτεμένα δώματα)
 • Αντικατάσταση παλαιού συστήματος καυστήρα / λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης ή αντλία θερμότητας
 • Εγκατάσταση μονάδων ανάκτησης θερμότητας
 • Εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης – κλιματισμού με χρήση ΑΠΕ (π.χ. γεωθερμία, ηλιακοί συλλέκτες, βιομάζα)
 • Εγκατάσταση συστημάτων θερμοστατικής ρύθμισης (θερμοστάτες)
 • Εγκατάσταση ενεργειακού τζακιού
 • Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα

Βελτίωση επαγγελματικού χώρου μέσω τεχνικών παρεμβάσεων 

 • Παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος: θερμομόνωση, κουφώματα/υαλοπίνακες, συστήματα σκίασης.
 • Αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Αναβάθμιση συστημάτων παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας τόσο για χρήση ψύξης/θέρμανσης χώρων όσο και στη παραγωγική διαδικασία. (π.χ. εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής ζεστού νερού/ατμού, εξοπλισμός ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας κ.α.).
 • Αναβάθμιση ή και ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας.
 • Αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού.
 • Εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας.
 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις ή και ενεργειακοί έλεγχοι πριν και μετά για την εκτίμηση του ενεργειακού αποτελέσματος.
 • Πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001.

 

Η συνεργασία της Ζ GROUP  με την Τράπεζας Πειραιώς για την παροχή χρηματοδότησης στους πελάτες της εταιρείας βασίζεται στην πλούσια εμπειρία των στελεχών της σε έργα παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και στο υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας που παρέχει.

Η Ζ GROUP είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008, ΕΝ ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 22301:2012, EN ISO 27001:2013, ISO 50001:2011.

 

Παρουσίαση Z GROUP – Χρηματοδότηση από Τράπεζα Πειραιώς

Χρηματοδότηση από Τράπεζα Πειραιώς_Z GROUP