ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Δίνοντας πάντα ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία, η Z GROUP έχει αναπτύξει ένα σύγχρονο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης προκειμένου να μεταφράζει ιδέες σε επιτυχημένα προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες, μετά από αναλυτική σχεδίαση  και ανάπτυξη.

Η υψηλής ειδίκευσης επιστημονική ομάδα του τμήματος ασχολείται με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και με τη διαρκή βελτίωση των υφισταμένων, σύμφωνα με την πρόοδο της τεχνολογίας και τις αυξημένες απαιτήσεις των σύγχρονων κατασκευών.

Επιπλέον, συμμετέχοντας σε αναγνωρισμένα Εθνικά και Ευρωπαϊκά επιστημονικά προγράμματα το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Z GROUP ανταλλάσσει τεχνογνωσία με διακεκριμένα πανεπιστήμια και με τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας.

Στα πλαίσια αυτά, η εταιρία διαθέτει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας, όσον αφορά το σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών της.

Η Ζ GROUP είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008, ΕΝ ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 22301:2012, EN ISO 27001:2013, ISO 50001:2011.

ΔΙΚΤΥΟ 5G

Το δίκτυο πέμπτης γενιάς, 5G, είναι η νέας γενιάς τεχνολογία ασύρματου δικτύου, η οποία αναμένεται να αντικαταστήσει τον προκάτοχό της, το 4G και να αυξήσει την ταχύτητα των διαδικτυακών συνδέσεων σε πολύ μεγάλο βαθμό, με βασικό συστατικό ασφαλείας τη διατήρηση της συνδεσιμότητας και τη μη απώλεια επικοινωνίας.
Είναι στην ουσία ένα πληροφοριακό πλέγμα κατασκευασμένο για να αλληλεπιδρά και να συνδέει όλων των ειδών τις νέες τεχνολογίες (αυτοκινούμενα οχήματα, εικονική πραγματικότητα, «έξυπνες» πόλεις, ρομπότ, μεταφορικά drones, αισθητήρες κ.ά.) και αναμένεται να αποτελέσει τη κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας οικονομίας.

INDUSTRY 4.0

Ο όρος «Industry 4.0» αναφέρεται στην εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων αυτοματισμού και ανταλλαγής δεδομένων στη βιομηχανική παραγωγή, όπου οι αποφάσεις και η παρακολούθηση των λειτουργιών ενός εργοστασίου λαμβάνονται μέσω διαδικτύου.
Η Βιομηχανία 4ης γενιάς (Industry 4.0) εισάγει στο “έξυπνο εργοστάσιο” παρέχοντας τη δυνατότητα για παρακολούθηση και επικοινωνία όλων των διεργασιών της παραγωγής σε πραγματικό χρόνο.
Στο Industry 4.0 περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: κυβερνο-φυσικά συστήματα (Cyber-Physical Systems), ταχύτατοι μικροϋπολογιστές, τεχνητή νοημοσύνη, αισθητήρες, το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), 3D εκτυπωτές, δυνατότητα αποθήκευσης/ανάλυσης μεγάλων δεδομένων, νανοτεχνολογία και το cloud computing.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το επόμενο βήμα στον τομέα της ενέργειας, στην ικανοποίηση της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης στο ηλεκτρικό ρεύμα και στην αξιοποίηση του μέγιστου δυναμικού των ηλεκτρικών δικτύων είναι η αποθήκευση της ενέργειας που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε συστοιχίες ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες).
Η αποθήκευση ενέργειας δημιουργεί το ισοδύναμο μιας αποθήκης στην οποία «φυλάσσεται» ηλεκτρική ενέργεια, όταν είναι διαθέσιμη σε αφθονία, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί όταν είναι απαραίτητο.
Οι τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας μπορούν να αναπτυχθούν σε οποιαδήποτε κλίμακα και σε οποιοδήποτε σημείο του δικτύου, τροφοδοτώντας από ένα μικρό οικιακό σύστημα μέχρι μια μεγάλη εγκατάσταση, ακόμη και μια μικρή πόλη.

ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

Έξυπνη πόλη θεωρείται ένα αστικό περιβάλλον στο οποίο οι καινοτόμες τεχνολογίες της πληροφορίας, της επικοινωνίας και της διάδοσης των δεδομένων στοχεύουν στην αποτελεσματική βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Η έξυπνη πόλη κυρίως αναφέρεται στον προσδιορισμό και στην αναζήτηση έξυπνων λύσεων οι οποίες, μέσω της αξιοποίησης των εξελιγμένων ψηφιακών τεχνολογιών, επιτρέπουν στις μοντέρνες πόλεις να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες.
Τα χαρακτηριστικά των έξυπνων πόλεων είναι η ορθολογική διαχείριση του αστικού χώρου και των φυσικών πόρων, η χρήση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας και μείωση των εκπομπών CO2, η χρήση των δικτύων επικοινωνιών, αισθητήρων και ευφυών συστημάτων, η διαχείριση των μεγάλων βάσεων δεδομένων για την πρόβλεψη ή την άμβλυνση των προβλημάτων, η χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδραστικών πλατφορμών, η σύνδεση της κυβέρνησης και των πολιτών που δραστηριοποιούνται μέσω του Διαδικτύου και η δημιουργία νέων υπηρεσιών και επιχειρήσεων που βασίζονται στην τεχνολογία.

ΕΞΥΠΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Έξυπνο αυτοκίνητο θεωρείται το αυτοκίνητο που παρέχει αυτοματοποιημένες λύσεις στον οδηγό και του επιτρέπει να «συμμετέχει» ολοένα και λιγότερο στην οδήγηση.
Το έξυπνο αυτοκίνητο και ο οδηγός του αναμένεται στο μέλλον να δέχονται σε πραγματικό χρόνο μεγάλο όγκο πληροφοριών για τα πάντα: για τις καιρικές συνθήκες, την κατάσταση των δρόμων όπως ακριβώς είναι την στιγμή που κυκλοφορεί το αυτοκίνητο, όχι μόνον αναφορικά με την κίνηση αλλά και εμπόδια και τις τυχόν κακοτεχνίες, καθώς θα διαθέτουν αισθητήρες που θα μεταδίδουν πληροφορίες σε κέντρα και στην τροχαία (τα οποία θα αναμεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο σε όλους τους οδηγούς).
Το έξυπνο αυτοκίνητο αναμένεται να είναι εφοδιασμένο με «έξυπνα» ηλεκτρονικά και αισθητήρες, συστήματα πληροφόρησης και ενημέρωσης, που αυξάνουν σημαντικά την ασφάλεια σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα, και γενικότερα τα τελευταία επιτεύγματα της τεχνολογικής προόδου, ενώ τα κύρια χαρακτηριστικά του θα είναι η ηλεκτροκίνηση και η αυτονομία.