ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Z GROUP

Η Z GROUP ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού & Δημόσιου Τομέα. Διαθέτει δίκτυο γραφείων σε Αθήνα & Λαμία.

Κατέχοντας εμπειρία και τεχνογνωσία, κατατάσσεται σε υψηλή θέση στο χώρο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, βάσει του πελατολογίου και των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων που διαχειρίζεται.

Η Z GROUP παρέχει εξειδικευμένη γνώση σε θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης κοινοτικών πόρων. Στρατηγικός της στόχος είναι η ανάπτυξη και η βελτίωση των δυνατών σημείων και της ανταγωνιστικότητας των πελατών της, αντιμετωπίζοντας με προσοχή τις σύγχρονες προκλήσεις.

Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών, η Z GROUP αναζητά τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία και καθοδηγεί τους πελάτες της στα ανάλογα Προγράμματα Επιδότησης. Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες : προετοιμάζει και διαχειρίζεται το φάκελο της επένδυσης από το στάδιο της υπαγωγής του στο Επιχορηγούμενα Προγράμματα μέχρι την τελική εκταμίευση του συνόλου της Επιχορήγησης, έχοντας ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς πολυάριθμα έργα στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού Υπηρεσιών, Εμπορίου, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κτλ.

Συνοπτικά, η Z GROUP παρέχει την τεχνογνωσία που απαιτείται για την ένταξη σε Πρόγραμμα Επιδότησης αρχικά, και εν συνεχεία για την ομαλή ροή της υλοποίησής του Επενδυτικού Έργου καθ’ όλη τη διάρκειά του, ώστε να διασφαλίζεται κάθε φορά η επιτυχής ολοκλήρωση του με αποτέλεσμα τη λήψη του συνόλου της επιχορήγησης.

Η Ζ GROUP είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα:

EN ISO 9001:2015.

ΕΝ ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007

ISO 22301:2012

EN ISO 27001:2013

ISO 50001:2011

 

Πιστοποιήσεις Δημήτριος Ζάρρας του Γεωργίου

  • Ενεργειακός Ελεγκτής Γ’ Τάξης
  • Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (ΑΜ ΤΕΕ 118210),
  • Ενεργειακός Επιθεωρητής (ΑΜ 15100),
  • Μελετητής Α’ Τάξης (κατηγορίες 9/ Η/Μ, 27/ Περιβάλλον),
  • Πραγματογνώμονας Πρωτοδικείου Αθηνών και Πρωτοδικείου Πειραιώς στις Κατηγορίες Η/Μ, Τροχαία-Αεροπορικά ατυχήματα, Περιβαλλοντικές Καταστροφές.

 

Πολιτικές της Εταιρείας

INFORMATION SECURITY POLICY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Παρουσίαση Z GROUP Business Consulting

Profile_ Z GROUP Business Consulting