ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ - NET METERING

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ – NET METERING

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ – NET METERING

Η Z GROUP αναλαμβάνει τη μελέτη, αδειοδότηση, εγκατάσταση, λειτουργία και τελική διαχείριση έργων Φ/Β στους τομείς των Οικιακών Φ/Β / Πάρκων επί εδάφους / Πάρκων Βιομηχανικών Στεγών / NET METERING.

READ MORE

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Το Νομοθετικό Πλαίσιο στην Ελλάδα

READ MORE

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Η Z GROUP αναλαμβάνει τη μελέτη, αδειοδότηση, εγκατάσταση, λειτουργία και τελική διαχείριση Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων.

READ MORE

ΑΙΟΛΙΚΑ

Η Z GROUP αναλαμβάνει τη μελέτη, αδειοδότηση, εγκατάσταση, λειτουργία και τελική διαχείριση Αιολικών Πάρκων

READ MORE

ΒΙΟΜΑΖΑ-ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Η Z GROUP αναλαμβάνει τη μελέτη, αδειοδότηση, εγκατάσταση, λειτουργία και τελική διαχείριση Έργων Ηλεκτροπαραγωγής από Βιομάζα και Βιοαέριο.

READ MORE