ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ - NET METERING

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ – NET METERING

NET METERING

Η Z GROUP αναλαμβάνει Turn Key Projects στα πλαίσια του Net Metering, από την διαδικασία αίτησης έως την παραλαβή του έργου από το ΔΕΔΔΗΕ.

READ MORE

ΑΓΡΟΤΙΚΟ NET METERING

Η Z GROUP αναλαμβάνει Turn Key Projects στα πλαίσια του Αγροτικού Net Metering.

READ MORE

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

Η Z GROUP αναλαμβάνει εξολοκλήρου τις διαδικασίες σύνταξης και κατάθεσης του φακέλου στο ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και την ετοιμασία των εγγράφων για την έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων, γνωμοδοτήσεων ή αδειών από την πολεοδομία και άλλους φορείς, ανάλογα κάθε φορά με τον τρόπο κατασκευής του σταθμού.

READ MORE