ΥΠΗΡΕΣΙΑ ZED PROJECT/ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ZED Project : Zero Energy Demand_PROJECT

Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας – Μείωση Λειτουργικών Εξόδων

 

Τι είναι το ZED Project

Αφορά σε μία καινοτόμο υπηρεσία που παρέχει η Z GROUP, η οποία βασίζει τη μεθοδολογία Υλοποίησης – Αποπληρωμής Ενεργειακών Παρεμβάσεων σε υποδομές πάνω στην πρακτική της Εταιρίας Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO). Πρόκειται για καινοτομική μέθοδο Χρηματοδότησης – Υλοποίησης Δράσεων.

Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υποδομές, στην οποία η Αποπληρωμή του κόστους των Ενεργειακών Δράσεων υλοποιείται από Τρίτο Μέρος (Χρηματοδότηση από Τρίτους-ΧΑΤ), όπως Προγράμματα Επιδότησης ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Τραπεζική Χρηματοδότηση, Ίδια Κεφάλαια – ή στη βέλτιστη περίπτωση συνδυαστικά. Στην περίπτωση υλοποίησης ZED_Project μέσω  Προγραμμάτων ΕΣΠΑ –  Αναπτυξιακού Νόμου συνδυαστικά με Τραπεζική Χρηματοδότηση, οι δαπάνες της Ενεργειακής Αναβάθμισης εξοφλούνται από τη Χρηματοδότηση,  η ληφθείσα Επιχορήγηση εξοφλεί το αντίστοιχο ποσοστό της Χρηματοδότησης – συνήθως 50% – ενώ το υπολειπόμενο ποσό αποπληρώνεται σε βάθος χρόνου.

Πιο αναλυτικά, στη φάση ολοκλήρωσης του ZED_Project ο Δικαιούχος

 • με το ίδιο ποσό με το οποίο κατέβαλε παλαιότερα για τα ενεργειακά κόστη της υποδομής του,
 • στην παρούσα φάση θα είναι σε θέση με το ίδιο ποσό να εξοφλεί τα μειωμένα ενεργειακά κόστη καθώς επίσης και να αποπληρώνει σε βάθος χρόνου το υπολειπόμενο κόστος των ενεργειακών παρεμβάσεων.

Οφέλη

O Δικαιούχος

 • αποφεύγει να αναλάβει ο ίδιος το αρχικό κόστος της επένδυσης –εξοφλείται από το Τρίτο Μέρος – και
 • αποπληρώνει το κόστος αυτό από την οικονομικό όφελος που προκύπτει στις υποδομές εξαιτίας των ενεργειακών εξοικονομήσεων.

Ενώ αρχικά ο Δικαιούχος πληρώνει υψηλό κόστος ενεργειακών εξόδων, υλοποιεί Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας, μέσω των οποίων μειώνονται δραματικά τα αρχικά ενεργειακά κόστη (συχνά υποδιπλασιάζονται), οπότε ο Δικαιούχος συνεχίζοντας να καταβάλει το ίδιο ετήσιο ποσό που πλήρωνε αρχικά τα ενεργειακά κόστη, δύναται πλέον με το ίδιο ποσό να πληρώνει τα μειωμένα ενεργειακά κόστη καθώς και να αποπληρώνει το επενδυτικό κόστος στο Τρίτο Μέρος που έκανε την αρχική Χρηματοδότηση του Έργου.

 

Case Study: Γραφεία Ζ GROUP

Το Πρόβλημα: Αυξημένα Λειτουργικά Κόστη

Από τον 9/2012 η Ζ GROUP λειτουργούσε σε μισθωμένο επαγγελματικό χώρο, επί της Λ. Ηρακλείου 411, Ν. Ηράκλειο Αττικής, 2ο όροφο με τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Νεόδμητος, σύγχρονος και ευπαρουσίαστος επαγγελματικός χώρος 60 τ.μ.- 2 δωματίων
 • Δυνατότητα θέρμανσης/ψύξης με κλιματιστική μονάδα ανά χώρο
 • Μη δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε υποδομής στην οροφή του κτιρίου (από κανονισμό πολυκατοικίας)
 • Ανατολικός – Δυτικός προσανατολισμός
 • Ενοίκιο: 600 ευρώ/μήνα
 • Μέσος όρος κοινοχρήστων: 50 ευρώ/μήνα
 • Μέσος όρος ΔΕΗ: 100 ευρώ/μήνα

Μεσο-Πρόθεσμος Σχεδιασμός Λύσης / Κατάρτιση Πλάνου

Τον 5/2013, μέσω της Ζ GROUP Consulting, υπεβλήθη Αίτηση στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ (κωδικός ΒΕΣ09026 – Προϋπολογισμός 82.918,00 € – Ποσοστό Επιδότησης 50% – Ποσό Επιδότησης 41.459€). Σκοπό του προγράμματος αποτελούσε η μεταφορά έδρας σε επαγγελματικό χώρο χαμηλού μισθώματος, χώρο με συγκεκριμένες προδιαγραφές και ταυτόχρονα δυνατότητα (από κανονισμό κτιρίου) υλοποίησης του συνόλου των Ενεργειακών Παρεμβάσεων του Προγράμματος ΕΣΠΑ. Τον 10/2013 η Πρόταση στα πλαίσια του ΕΣΠΑ εγκρινεται με Προυπολογισμό 82.918,00 €.

Τον 5/2014  άρχισαν οι εργασίες Ενεργειακής Αναβάθμισης στα πλαίσια του Προγράμματος ΕΣΠΑ με τη Διαμόρφωση Πλάνου Εργασιών – Χρηματορροών   (Project Manager: Ζ GROUP Consulting). Καταρτίστηκε πλάνο ολοκλήρωσης Project περί τον 12.2014, όμως κατόπιν Παράτασης-Τροποποίησης του Οδηγού Υλοποίησης του Προγράμματος,  το Πλάνο Υλοποίησης Ενεργειακής Αναβάθμισης επεκτάθηκε χρονικά έως 31.12.2015 (οπότε και ολοκληρώθηκε επιτυχώς).

Χαρακτηριστικά Νέου Επαγγελματικού Χώρου

Κατόπιν ενδελεχούς έρευνας επιλέχθηκε Γραφείο 65 τ.μ. 1ου ορόφου επί της Αποστόλου Παύλου 9, Ηράκλειο Αττικής, 14122. Ο χώρος διαθέτει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά που ικανοποιούν τις προδιαγραφές όπως αυτές είχαν τεθεί κατά την έρευνα.

 • Χώρος πλήρη Νότιου Προσανατολισμού
 • Διαμπερής χώρος Νότου – Βορρά, με άνω του 50% της κάλυψης πρόσοψης (Νότος) με διπλά υαλοστάσια – κουφώματα αλουμινίου
 • Ενιαίος Χώρος 61 τμ – Κουζίνα + WC   4 τ.μ.  – 22 τ.μ. μπαλκόνι στον πλήρη Νότο
 • Συμφωνία 10ετούς Μίσθωσης – Υλοποίησης Ενεργειακών Παρεμβάσεων ΕΣΠΑ
 • Συμφωνία παραχώρησης Δώματος για εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού
 • Ενοίκιο: 300 ευρώ/μήνα
 • Μέσος όρος κοινοχρήστων: Άνευ Κοινοχρήστων
 • Μέσος όρος ΔΕΗ: 40 ευρώ/μήνα (τέλη Δήμου Ηρακλείου)
 • Άπλετος χώρος Parking πελατών

Project Management: Διάρκεια – Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης

Με τη Διαμόρφωση Πλάνου Εργασιών – Χρηματορροών (Project Manager Ζ GROUP Consulting) ξεκινούν οι εργασίες Ενεργειακής Αναβάθμισης στα πλαίσια του Προγράμματος ΕΣΠΑ. Το αρχικό πλάνο προέβλεπε την  ολοκλήρωση του  Project περί τον 12.2014, όμως κατόπιν Παράτασης-Τροποποίησης του Οδηγού Υλοποίησης του Προγράμματος, το Πλάνο Υλοποίησης Ενεργειακής Αναβάθμισης επεκτείνεται χρονικά έως 31.12.2015 (οπότε και ολοκληρώνεται επιτυχώς).

Για την Υλοποίηση των κάτωθι εργασιών Ενεργειακής Αναβάθμισης εκδόθηκε Άδεια από την Πολεοδομία ΒορειοΑνατολικού Τομέα (Περισσός – 48ωρη Άδεια).

 • Εγκατάσταση Αντλίας Θερμότητας Ψύξης – Θέρμανσης, συνδεδεμένη με Δοχείο Αδρανείας 200lt με αναμονή σύνδεσης κατόπτρων- κιτ ηλιοθερμίας
 • Εγκατάσταση Εξωτερικής Θερμοπρόσοψης με Διογκωμένη Πολυστερίνη NEOPOR 50mm
 • Εγκατάσταση Εσωτερικής Θερμοπρόσοψης με DEPRON 9mm
 • Εγκατάσταση Χωρίσματος Υαλοστασίου προς δημιουργία 2 χώρων με αυτόνομο Κλιματισμό (Διζωνικός Κλιματισμός)
 • Εγκατάσταση 6 Φωτιστικών τύπου LED*50Watt + 2LED *10Watt
 • Εγκατάσταση Φ/Β Συστήματος 3,12 kWp μέσω Σύμβασης NET METERING με ΔΕΔΔΗΕ Ν.Ιωνίας
 • Εγκατάσταση Συστήματος Μέτρησης-Απεικόνισης Ενέργειας της ΕΜΕΤRON Analytics
 • Εγκατάσταση Κουφωμάτων με Διπλό Υαλοπίνακα

Παράλληλα, υλοποιήθηκε και η λειτουργική αναβάθμιση του χώρου με πλήρη ανακατασκευή κουζίνας, WC και αγορά σύγχρονου – αμεταχείριστου Μηχανογραφικού Εξοπλισμού Χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης.

Οικονομικά Στοιχεία Επένδυσης – Πληρωμές ΕΣΠΑ Ζ Group

Στις 2.10.2015 ο ΕΦΕΠΑΕ δίνει την Εντολή Πληρωμής του Ενδιάμεσου  Ελέγχου κατόπιν Αιτήματος (Ζ GROUP Consulting) για την Ολοκλήρωση κατά 80% του Προυπολογισμού του Έργου.

Στις 16.11.2016 ο ΕΦΕΠΑΕ δίνει την Εντολή Πληρωμής του Τελικού Ελέγχου και ταυτόχρονα Ολοκλήρωσης του Προγράμματος.

Οικονομικά Στοιχεία

Π/Υ Προγράμματος Επιδότησης ΕΣΠΑ Ζ GROUP 82.918,00 €
Επιδότηση ΕΣΠΑ Ζ GROUP 41.459,00 €
Κόστος Επένδυσης Ενεργειακής Αναβάθμισης Ζ GROUP 15.900,00 €
Επιδότηση ΕΣΠΑ Επένδυσης Ενεργειακής Αναβάθμισης Ζ GROUP 7.950,00 €
Ετήσιο Όφελος Μείωσης Λειτουργικών Εξόδων 3.840,00 €
Αποσβέσεις Εξοπλισμού (Μ.Ο. 2ετία) 3.975,00 €
Σύνολο 7.815,00 €
Απόσβεση Επένδυσης Ζ GROUP 1 έτος

Αποτελέσματα – Οφέλη                 

Κατόπιν Ολοκλήρωσης του ZED Project τα οφέλη που θα καρπωθεί ο Μισθωτής του χώρου είναι ενδεικτικά:

Υποδιπλασιασμός Λειτουργικών Εξόδων Χρήσης Γραφείων με ταυτόχρονη χρήση ενέργειας όπως περιγράφεται κάτωθι:

 • Αυξημένη ψυχολογία συνεργασίας σε χώρο που διαθέτει Φυσικό Φωτισμό, Φυσικό Αερισμό
 • Αυξημένη διάθεση εργασίας σε χώρο που θερμαίνεται σταθερά τουλάχιστον στους 22°C τους χειμερινούς μήνες και κλιματίζεται σταθερά τουλάχιστον στους 26°C τους θερινούς μήνες
 • Αυξημένη ψυχολογία συνεργασίας σε χώρο σύχρονου Βιομηχανικού Σχεδιασμού
 • Αποπληρωμή της Επένδυσης Ενεργειακής Αναβάθμισης από τα Κεφάλαια του ΕΣΠΑ – Απόσβεση υπολοίπου ποσού από τη μείωση του Κόστους Λειτουργίας στο 1ο έτος λειτουργίας
 • Αύξηση Ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης λόγω μείωσης των Λειτουργικών της Εξόδων

Πλέον, η Ζ GROUP Λειτουργεί με υποδιπλάσια λειτουργικά κόστη σε Ενεργειακά Αναβαθμισμένο Επαγγελματικό χώρο Βιομηχανικού Σχεδιασμού με μεγιστοποιώντας τις συνθήκες άνεσης και του ποιοτικου περιβάλλοντος εργασίας.

Συμπεράσματα

Βάση της Υπηρεσίας απότελεί ο ορθός Σχεδιασμός και η τήρηση του Πλάνου που θα συναποφασιστεί. Κατόπιν αποτύπωση, μέτρησης και διαμόρφωσης του Ενεργειακού Προφίλ κάθε Υποδομής που θα μετρηθεί, ορίζεται η Αφετηρία (base line), οπότε αντίστοιχα μπορεί να μελετηθεί και να οριστεί η Ολοκλήρωση, συνυπολογίζοντας τα Οφέλη από τις Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Με την Τεχνική αυτή ελαχιστοποιείται την πιθανότητα να μην κριθεί το Project επιτυχές, καθώς έχει ήδη προϋπολογιστεί η νέα Ενεργειακή Συμπεριφορά της Υποδομής (γνωρίζοντας ήδη την αρχική) και μάλιστα  έχει ήδη προϋπολογιστεί το Κόστος Δαπανών Εξοικονόμησης Ενέργειας και το Οικονομικό Όφελος που θα προκύψει από την Αναβάθμιση αυτή.

Ανακεφαλαιώνοντας, μέσω της υπηρεσίας αυτής παρέχεται έτοιμο το Business Plan για το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης  (ΕΣΠΑ, Τράπεζα κτλ.) που καταδεικνύει:

 • Την Αρχική Κατάσταση Κατανάλωσης Ενέργειας
 • Τις Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Κοστολογημένες
 • Τα Οικονομικά Οφέλη που θα προκύψουν από τις Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Την Τελική Κατάσταση Κατανάλωσης Ενέργειας

Υπηρεσία ZED Project

Πλέον η τάση της αγοράς (ESCO’s) όσον αφορά τη χρηματοδότηση ενός Project είναι η απόδειξη με αδιάβλητα στοιχεία (στην περίπτωση της Ζ GROUP: Βαθμονομημένος Μετρητικός Εξοπλισμός) ότι το έργο μπορεί να παράξει όφελος που θα αποπληρώσει το αρχικό Κόστος Επένδυσης.

Η Ζ GROUP αναλαμβάνει το σχεδιασμό Zero Energy Demand_PROJECTs, όπως επίσης και την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειακών παρεμβάσεων.

Οι υπηρεσίες που αναλαμβάνει η Ζ GROUP:
• Επίσκεψη για αυτοψία στο χώρου του έργου
• Αξιολόγηση της επένδυσης και εκπόνηση πλήρους μελέτης υλοποίησης ενεργειακών παρεμβάσεων, με υπολογισμό του κόστους εγκατάστασης
• Διεκπεραίωση όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών για την υποβολή – διαχείριση του έργου : από την αρχική ηλεκτρονική υποβολή και την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού έως την τελική παράδοση του έργου.
• Παρέχεται η δυνατότητα Πιστοποίησης από το Ινστιτούτο Παθητικών Κτιρίων
• Μέριμνα για τραπεζική χρηματοδότηση (σε περίπτωση που απαιτηθεί)
• Ενημέρωση για οποιοδήποτε θέμα (διαδικαστικό, τεχνικό, οικονομικό) σχετικά με την επένδυση
• Πανελλαδική κάλυψη για παράδοση έργου «με το κλειδί στο χέρι».

H Ζ GROUP αναλαμβάνει ως Turn Key Project:

 • μέσω της Ζ GROUP Energy, τη Μελέτη – Υλοποίηση του ZED Project
 • μέσω της Ζ GROUP Consulting, το Project Management Υλοποίησης του έργου έως την Τελική Εκταμίευση από ΕΣΠΑ

 

Η Ζ GROUP είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008, ΕΝ ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 22301:2012, EN ISO 27001:2013, ISO 50001:2011.

 

Παρουσίαση Z GROUP – ZED Project

ZED Project_Z GROUP