ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021
Η Z GROUP παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και κτίρια κατοικιών χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες και εφαρμογές στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Στόχο της Z GROUP αποτελεί η εξοικονόμηση ενέργειας με αποτέλεσμα τη μείωση του λειτουργικού κόστους των εγκαταστάσεων που μελετά. READ MORE
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ - ΝΕΤ ΜΕΤΕRING
Η Z GROUP είναι μια εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων έργων παραγωγής ενέργειας, περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης και γενικότερα διαχείρισης έργων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Η Z GROUP διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε χρηματοδοτικά προγράμματα, σημαντική τεχνογνωσία στην προαξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και τη διαχείριση έργων από τον Αναπτυξιακό Νόμο. READ MORE
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ESCO
Είναι η μέθοδος χρηματοδότησης επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια που περιλαμβάνει τη Χρηματοδότησή τους Από Τρίτους (ΧΑΤ) όπως Τράπεζα, Προγράμματα Επιδότησης ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Fund, Εργολάβος Έργου κτλ. Οι επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας χρηματοδοτούνται και σαν ανταμοιβή ο Χρηματοδότης λαμβάνει για ορισμένα χρόνια τμήμα του οφέλους που προκύπτει από τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης λόγω της πραγματοποίησης των επενδύσεων αυτών. READ MORE
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ENERGY AUDITS - EN 16247
Ο Ενεργειακός Έλεγχος / Energy Audit είναι μια διεργασία η οποία έχει σκοπό την ανάλυση και καταγραφή της ενεργειακής υποδομής, του εξοπλισμού και συστημάτων που διαθέτει μια εγκατάσταση, με σκοπό τον εντοπισμό των κέντρων κόστους κατανάλωσης και εν συνεχεία τον προσδιορισμό αποτελεσματικών και οικονομικά βιώσιμων λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. READ MORE
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ESCO