ΑΓΡΟΤΙΚΟ NET METERING

ΑΓΡΟΤΙΚΟ NET METERING

Φωτοβολταϊκά Συστήματα – Net Metering

Τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα στα πλαίσια του Net Metering, συνδέονται με το Δημόσιο Δίκτυο. Το ρεύμα που παράγεται, απορροφάται από το δίκτυο του διαχειριστή ενέργειας και στη συνέχεια συμψηφίζεται με το ρεύμα που καταναλώνεται από τις υποδομές της εγκατάστασης.

Για τη μέτρηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα τοποθετείται Μετρητής Διπλής Κατεύθυνσης , ο οποίος μετράει την ενέργεια που απορροφά το Δίκτυο από το Φωτοβολταϊκό και ταυτόχρονα την ενέργεια που απορροφά  η εγκατάσταση και καταναλώνεται στις υποδομές της.

Ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός: στο τέλος κάθε μετρητικής περιόδου το ποσό της οφειλής προς τον Πάροχο Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισούται με την αξία της διαφοράς των κιλοβατώρων (kWh) που προκύπτει ανάμεσα στην ενέργεια που παράγεται και την ενέργεια που καταναλώνεται.

 • Εάν η διαφορά είναι πλεονασματική (Παραγωγή από Φ/Β > Κατανάλωσης από Δίκτυο), τότε η περίσσεια ενέργεια μεταφέρεται στον επόμενο λογαριασμό μέχρι να κλείσει ο κύκλος καταμέτρησης και τιμολόγησης της καταναλισκόμενης ενέργειας και να γίνει η εκκαθάριση. Ο κύκλος εκκαθάρισης αναμένεται να οριστεί σε διάστημα 1-3 χρόνια.
 • Εάν η διαφορά είναι ελλειμματική (Παραγωγή από Φ/Β < Κατανάλωσης από Δίκτυο), τότε η διαφορά της ενέργειας χρεώνεται στην εκκαθάριση. Ο κύκλος εκκαθάρισης αναμένεται να οριστεί σε διάστημα 1-3 χρόνια.
 • Εάν η διαφορά είναι μηδενική, τότε δεν υπάρχει χρέωση για το ρεύμα που καταναλώθηκε.

Πρόβλημα – Λύση – Εικονικό Net Metering

 • Μέχρι σήμερα, επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων μέσω Net Metering στον ίδιο ή σε όμορο χώρο με αυτόν που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις κατανάλωσης.
 • Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες είναι ότι υπάρχει έλλειψη επαρκούς χώρου για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών, καθώς αυτός αξιοποιείται για καλλιέργεια,  όπως επίσης και τα αγροτεμάχιά τους δεν είναι συγκεντρωμένα σε ένα σημείο ώστε να συνδεθούν με την εγκατάσταση, αλλά είναι διάσπαρτα, οπότε απαιτούνται πολλαπλές εγκαταστάσεις.
 • Τη λύση έρχεται να δώσει Εικονικό Net Metering (Virtual Net Metering), δηλαδή η απομακρυσμένη αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό.
 • Το Εικονικό Net Metering δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες να συνδέσουν με ένα μετρητή το σύνολο των παραγωγικών τους γαιών και με μια εγκατάσταση φωτοβολταϊκού να συμψηφίζουν το ρεύμα που καταναλώνουν στο σύνολο των εγκαταστάσεων, για παράδειγμα για την άντληση νερού (πομώνες) σε όλα τα χωράφια τους και όχι μόνον σε εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστημένο το φωτοβολταϊκό. Πρακτικά θα μπορεί αλλού να είναι η παραγωγή του ρεύματος και αλλού η αυτοκατανάλωσή του.

Οφέλη από το Εικονικό Net Metering για Αγρότες

– Πλήρης εκμετάλλευση της καλλιεργήσιμης γης και αποφυγή της δέσμευση τμήματός της για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων

– Συμψηφισμός ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερες από μία καταναλώσεις, που βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες

– Ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής – συγκέντρωση των Φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε μία κεντρική

– Δυνατότητα δωρεάν χρήσης ρεύματος για γεωτρήσεις και γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, μετά την απόσβεση της επένδυσης.

Βασικοί Όροι & Προϋποθέσεις Εγκατάστασης ΦΒ Συστημάτων Αυτοπαραγωγής με Εικονικό Ενεργειακό Συμψηφισμό

 • Το Εικονικό Net Metering αφορά τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
 • Απαιτείται η ύπαρξη ενεργού μόνιμης παροχής ρεύματος στο όνομα του αυτοπαραγωγού, ο οποίος διαθέτει τη νόμιμη χρήση του χώρου.
 • Ο ενδιαφερόμενος έχει εξοφλήσει πλήρως τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας του Προμηθευτή (ή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών).
 • Ο Εικονικός Συμψηφισμός (Virtual Net Metering) αναμένεται να είναι τριετής, δηλαδή η τελική εκκαθάριση αναμένεται να διενεργείται στο τέλος της 3ετίας.
 • Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, εκτός ΕΤΜΕΑΡ, υπολογίζονται και χρεώνονται κανονικά ανά κύκλο καταμέτρησης.
 • Για τις χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ μετά την παρέλευση 3ετίας από την ενεργοποίηση της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος, και με τη λήξη της εκάστοτε τριετίας μέχρι τη λήξη της σύμβασης συμψηφισμού, διενεργείται εκκαθάριση της χρέωσης ΕΤΜΕΑΡ και τυχόν πλεόνασμα ποσού αναμένεται να πιστώνεται στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό.
 • Η Σύμβαση Συμψηφισμού που υπογράφεται μεταξύ του Προμηθευτή και του αυτοπαραγωγού θα έχει διάρκεια ισχύος 25 έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του ΦΒ συστήματος.
 • Σε περίπτωση αλλαγής Προμηθευτή μετά την ενεργοποίηση του ΦΒ συστήματος, η Σύμβαση Συμψηφισμού με τον προηγούμενο Προμηθευτή λήγει αυτοδικαίως και συνάπτεται νέα Σύμβαση Συμψηφισμού μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του νέου Προμηθευτή για το υπολειπόμενο εκ των 25 ετών διάστημα.
 • Τα φωτοβολταϊκά αυτά συστήματα μπορούν να εγκαθίστανται επί κτιρίων ή επί εδάφους ή άλλων κατασκευών, με την προϋπόθεση τήρησης των αντίστοιχων Πολεοδομικών Κανονισμών.

Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας  –  Επιμέρους Μέτρο 4.1 / Δράση 3  –  «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»

Δικαιούχοι

Κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που κατέχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού, όπως αυτό έχει εξειδικευτεί στην εθνική νομοθεσία, ή ομάδες αυτών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Επιδότηση

Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης. Ποσοστό Επιδότησης 40 – 50 – 75% Η στήριξη δύναται να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία και είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής.

Ποσά και ποσοστά στήριξης

Το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 150.000 € (200.000 € για δράσεις διαχείρισης αποβλήτων).

Η ένταση ενίσχυσης φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα:

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
75% 50% 40%

Τα ποσοστά επιδότησης προσαυξάνονται άπαξ κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 75% στις παρακάτω περιπτώσεις:

– σε νέους γεωργούς ως ορίζονται στον Κανονισμό ή οι οποίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των 5 ετών που προηγούνται της αίτησης στήριξης.

– σε συλλογικές επενδύσεις και ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια

– σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα ειδικά μειονεκτήματα

– σε επενδύσεις που συνδέονται με τις ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα και τη βιολογική γεωργία.

Επιλέξιμες δαπάνες

Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου ενισχύονται ενδεικτικά δαπάνες που αφορούν στις εξής κατηγορίες:

 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης
 • Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης
 • Γενικές Δαπάνες (όπως αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης πληρωμής, αμοιβές μηχανικών, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων)

Μη επιλέξιμες επενδύσεις

 • Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός
 • Φ.Π.Α. που ανακτάται
 • Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού

Οι εν δυνάμει δικαιούχοι δύναται κατά την υποβολή μίας αίτησης στήριξης να αιτηθούν επενδυτικές δαπάνες που θα αφορούν και στις τρεις δράσεις με μέγιστο ύψος επένδυσης συνολικά τις 500.000 € το οποίο για τις συλλογικές επενδύσεις συνδυαστικά δεν θα ξεπερνά τα 2.000.000 €. Για συλλογικές επενδύσεις το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 500.000 €.

 

Η Z GROUP υλοποιεί Έργα στα πλαίσια του Net Metering, αξιοποιώντας σύγχρονα Τεχνικά Υπολογιστικά Εργαλεία για τη διασφάλιση της μεγιστοποίησης Απόδοσης του Συστήματος σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος κατασκευής του.

Η Z GROUP αναλαμβάνει Έργα «Με το κλειδί στο χέρι» στα πλαίσια του NET METERING, από την διαδικασία αίτησης έως την παραλαβή του έργου από το ΔΕΔΔΗΕ.

Η Z GROUP είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008, ΕΝ ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 22301:2012, EN ISO 27001:2013, ISO 50001:2011.

 

Παρουσίαση Z GROUP – Αγροτικό Net Metering

Aγροτικό Net Metering_Z GROUP