ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Συνεργασία Ζ GROUP – Τράπεζας Πειραιώς

Χρηματοδότηση Παρεμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης

Η Z GROUP στα πλαίσια της διαρκούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Πελάτες της παρουσιάζει τη συνεργασία της με την Τράπεζα Πειραιώς, όσον αφορά σε Έργα Παραγωγής Ενέργειας καθώς και Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Στα πλαίσια της συνεργασίας παρέχεται στους Πελάτες της Z GROUP η δυνατότητα Χρηματοδότησης σε ποσοστό έως και 100% και ταυτόχρονα χωρίς εξασφαλίσεις. Στόχος είναι η προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων, η μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσης, καθώς και η επίτευξη των ευνοϊκότερων όρων για τους Πελάτες της Z GROUP .

Η υλοποίηση των Παρεμβάσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας μπορεί πλέον να υλοποιηθεί με Μηδενικό αρχικό κεφάλαιο και ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Προϋπόθεση για την ένταξη στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Z GROUP – Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί η συμβατότητα του Οικονομικού Προφίλ του πελάτη με τις παραδοχές του τραπεζικού συστήματος.
Η χρηματοδότηση από την Τράπεζα Πειραιώς επιτυγχάνεται μέσω του Χρηματοδοτικού Προγράμματος της Z GROUP και αφορά στα έργα που μελετά και κατασκευάζει η Z GROUP.

Χρηματοδοτούμενες Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης καλύπτει σχεδόν το σύνολο των Ενεργειακών Παρεμβάσεων στους τομείς της Παραγωγής και Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Αναλυτικότερα, χρηματοδοτούνται οι εξής δράσεις:

Αγορά & Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων – Χρηματοδότηση έως 100%

Η χρηματοδότηση αφορά στην εγκατάσταση συστημάτων αυτοκατανάλωσης (αυτόνομα συστήματα) και συστημάτων αυτοκατανάλωσης με συμψηφισμό ενέργειας (Net Metering).

Επιπλέον Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

 • εγκατάσταση μικρού βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων (της τάξης των 2-10 ατόμων)
 • εγκατάσταση συστήματος επαναχρησιμοποίησης νερού και αξιοποίησης βρόχινου νερού
 • εγκατάσταση μικρών μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού & θερμότητας
 • εγκατάσταση κυψελών καυσίμου
 • αγορά Πράσινων Συσκευών υψηλής ενεργειακής κλάσης
 • αγορά «Πράσινων» Μέσων Μεταφοράς

Βελτίωση κατοικίας μέσω πράσινων τεχνικών παρεμβάσεων & συστημάτων ΑΠΕ

 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος
 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης δώματος με πολυστερίνη
 • Ταυτόχρονη διασφάλιση υγρομόνωσης
 • Θερμοπρόσοψη
 • Tοποθέτηση θερμομονωτικών κουφωμάτων (πλαίσιο, υαλοπίνακες)
 • Χρήση ψυχρών βαφών στο κέλυφος
 • Tοποθέτηση ηλιοπροστατευτικού εξοπλισμού (εξωτερικά μόνιμα σκίαστρα, τέντες, περσίδες, αντιηλιακές μεμβράνες υαλοπινάκων)
 • Κατασκευή πράσινης στέγης στο δώμα του κτιρίου (φυτεμένα δώματα)
 • Αντικατάσταση παλαιού συστήματος καυστήρα / λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης ή αντλία θερμότητας
 • Εγκατάσταση μονάδων ανάκτησης θερμότητας
 • Εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης – κλιματισμού με χρήση ΑΠΕ (π.χ. γεωθερμία, ηλιακοί συλλέκτες, βιομάζα)
 • Εγκατάσταση συστημάτων θερμοστατικής ρύθμισης (θερμοστάτες)
 • Εγκατάσταση ενεργειακού τζακιού
 • Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα

Βελτίωση επαγγελματικού χώρου μέσω τεχνικών παρεμβάσεων 

 • Παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος: θερμομόνωση, κουφώματα/υαλοπίνακες, συστήματα σκίασης.
 • Αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Αναβάθμιση συστημάτων παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας τόσο για χρήση ψύξης/θέρμανσης χώρων όσο και στη παραγωγική διαδικασία. (π.χ. εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής ζεστού νερού/ατμού, εξοπλισμός ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας κ.α.).
 • Αναβάθμιση ή και ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας.
 • Αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού.
 • Εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας.
 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις ή και ενεργειακοί έλεγχοι πριν και μετά για την εκτίμηση του ενεργειακού αποτελέσματος.
 • Πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001.

 

Όροι & Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δικαιούχοι
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ελεύθεροι Επαγγελματίες με τζίρο μέχρι 2,5 εκ. € με ιδιόκτητη ή και μισθωμένη επαγγελματική στέγη.

Ποσό Δανείου
Έως 200.000 €

Επιτόκιο
Κατόπιν αξιολόγησης του επενδυτικού πλάνου από την Τράπεζα.

Περίοδο χάριτος – Πρόωρη εξόφληση
Περίοδος χάριτος έως 6 μήνες. Στη διάρκεια της περιόδου χάριτος θα καταβάλλονται μόνο οι τόκοι.
Επιτρέπεται η πρόωρη ολική ή μερική εξόφληση χωρίς ποινή.

Διάρκεια Δανείου και Ποσοστό Χρηματοδότησης

Ποσό Δανείου Διάρκεια έως Ποσοστό Χρηματοδότησης έως
Έως 20.000€ 3 έτη 70%
Από 20.001€ έως 200.000€  7 έτη 70%
10 έτη 80%

Σημείωση: Το 80% της επένδυσης αφορά παρεμβάσεις πράσινου χαρακτήρα για την εξοικονόμηση ενέργειας

Εξασφαλίσεις

Κατόπιν αξιολόγησης του επενδυτικού πλάνου από την Τράπεζα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

– Οικονομικά Στοιχεία Τριετίας
– Εκκαθαριστικοί Λογαριασμοί Ηλεκτρικού Ρεύματος 1 έτους (Net Metering)

 

ΙΔΙΩΤΕΣ

Δικαιούχοι

Ιδιώτες φορολογούμενοι στην Ελλάδα, ηλικίας 18-70 ετών (στη λήξη του δανείου)

Ποσό Δανείου €1.500 – €20.000

 • Για Εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων: Μέχρι το 100% προϋπολογισμού της οικονομικής προσφοράς της Z GROUP & επιπλέον ρευστότητας μέχρι €2.000
 • Για τους υπόλοιπους σκοπούς: μέχρι το 100% του ποσού της προσφοράς ή του προτιμολογίου της Z GROUP και επιπλέον παροχή ρευστότητας μέχρι €2.000

Επιτόκιο

Κυμαινόμενο επιτόκιο, σήμερα 8,75%, πλέον εισφοράς του Ν. 128/75 που σήμερα ανέρχεται σε 0,6 μονάδες

Διάρκεια Δανείου

– από 6 έως 60 μήνες για ποσό δανείου μέχρι €6.000
– από 6 έως 120 μήνες για ποσό δανείου από €6.001 μέχρι €20.000

Εξασφαλίσεις

– Απαιτείται Εγγυητής
– Δεν απαιτούνται εξασφαλίσεις

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

– Οικονομικά Στοιχεία Τριετίας
– Εκκαθαριστικοί Λογαριασμοί Ηλεκτρικού Ρεύματος 1 έτους (Net Metering)

 

Η Ζ GROUP είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008, ΕΝ ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 22301:2012, EN ISO 27001:2013, ISO 50001:2011.

 

Παρουσίαση Z GROUP – Χρηματοδότηση από Τράπεζα Πειραιώς

Χρηματοδότηση από Τράπεζα Πειραιώς_Z GROUP