ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Z GROUP

Η Z GROUP είναι μια δυναμική ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην υλοποίηση έργων και μελετών στο χώρο της Ενέργειας. Ιδρύθηκε το 2009 και διαθέτει δίκτυο γραφείων σε Αθήνα και Λαμία.

Στρατηγικός στόχος της εταιρίας είναι η παροχή ενεργειακών λύσεων και συμβουλευτικών κατευθύνσεων για τη δημιουργία βιώσιμων και ενεργειακά αποδοτικών έργων, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών της, διασφαλίζοντας ένα καλύτερο περιβάλλον.

Η πλούσια εμπειρία της εταιρείας σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης, η πελατοκεντρική προσέγγιση, η άριστη ποιότητα των υπηρεσιών, καθώς και το πλήθος των έργων που έχει ολοκληρώσει, αποτελούν εγγύηση για τον τεχνοοικονομικά ορθό σχεδιασμό και την αποδοτική λειτουργία κάθε έργου και συστήματος το οποίο υλοποιεί.

Τομείς Δραστηριοποίησης

  • Ενεργειακές Υπηρεσίες
  • Εξοικονομηση Ενεργειας
  • Παραγωγη Ενεργειας
  • Διαχείριση Ενέργειας / ESCO Consulting

Η Ζ GROUP είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα:

EN ISO 9001:2015.

ΕΝ ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007

ISO 22301:2012

EN ISO 27001:2013

ISO 50001:2011

 

Πιστοποιήσεις Δημήτριος Ζάρρας του Γεωργίου

  • Ενεργειακός Ελεγκτής Γ’ Τάξης (ΑΜ 678)
  • Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (ΑΜ ΤΕΕ 118210),
  • Ενεργειακός Επιθεωρητής (ΑΜ 15100),
  • Μελετητής Α’ Τάξης (κατηγορίες 9/ Η/Μ, 27/ Περιβάλλον),
  • Πραγματογνώμονας Πρωτοδικείου Αθηνών και Πρωτοδικείου Πειραιώς στις Κατηγορίες Η/Μ, Τροχαία-Αεροπορικά ατυχήματα, Περιβαλλοντικές Καταστροφές.

 

Πολιτικές της Εταιρείας

INFORMATION SECURITY POLICY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Παρουσίαση Z GROUP Energy

Profile_ Z GROUP Energy