ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ESCO

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ESCO

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ»

Το Πρόγραμμα «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ΜΜΕ» αφορά στην παροχή οικονομικών κινήτρων για την ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και μείωσης της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας.

READ MORE

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ II

Επιδότηση μέσω του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον II».

READ MORE

ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ/nZEB

Το παθητικό κτίριο (Passiv Haus / γερμανικά και Passive House / αγγλικά) είναι ένα πρότυπο κτιρίου το οποίο προσφέρει ταυτόχρονα υψηλή ενεργειακή απόδοση, άνεση, οικονομία και είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

READ MORE

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ZED PROJECT/ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Zero Energy Demand Project – Project συνολικής ανακατασκευής κτιρίων και εγκαταστάσεων με σκοπό την επίτευξη (σχεδόν) Μηδενικής Ενεργειακής Απαίτησης.

READ MORE