ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Z GROUP

Η Z GROUP είναι μια δυναμική ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην υλοποίηση έργων και μελετών στο χώρο της Ενέργειας. Ιδρύθηκε το 2009 και διαθέτει δίκτυο γραφείων σε Αθήνα και Λαμία.

Στρατηγικός στόχος της εταιρίας είναι η παροχή ενεργειακών λύσεων και συμβουλευτικών κατευθύνσεων για τη δημιουργία βιώσιμων και ενεργειακά αποδοτικών έργων, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών της, διασφαλίζοντας ένα καλύτερο περιβάλλον.

Η πλούσια εμπειρία της εταιρίας σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης, η πελατοκεντρική προσέγγιση, η άριστη ποιότητα των υπηρεσιών, καθώς και το πλήθος των έργων που έχει ολοκληρώσει, αποτελούν εγγύηση για τον τεχνοοικονομικά ορθό σχεδιασμό και την αποδοτική λειτουργία κάθε έργου και συστήματος το οποίο υλοποιεί.

Τομείς Δραστηριοποίησης

  • Ενεργειακές Υπηρεσίες
  • Εξοικονομηση Ενεργειας
  • Παραγωγη Ενεργειας
  • Διαχείριση Ενέργειας / ESCO Consulting

Η Z GROUP είναι πιστοποιημένη κατά EN ISO 9001:2008.